Závěry lednové procházkové akce 2020

27.01.2020

Dne 25. ledna uspořádaly spolky Zvonečník, Zelené Roztyly, Chodovský spolek, 4-občanská a Zdravý Spořilov procházkovou debatu na Roztylech k developerským plánům a aktuálně pořizované územní studii. Akce se zúčastnili zastupitelé různých politických klubů, zástupce developerů, odborníci na životní prostředí a územní plánování, desítky místních obyvatel a nemluvilo se jen nad plány, ale v konfrontaci se současnou realitou na dotčených místech. K jakým závěrům akce dospěla?

Naprostá většina účastníků akce se jednoznačně shodla na potřebě chránit les a nezastavitelné území mezi cyklostezkou A222 vedoucí od stanice metra Roztyly a trasou metra. Za nepřípustné považují například jakékoli další rozšíření zástavby u hotelu Globus v blízkosti lesa. V části údolí jižně od ul. 5. května se nachází brownfield po bývalých jatkách Interlov, dosud zarůstající náletovými dřevinami, včetně druhů invazních (akát, javor jasanolistý). Kde to územní plán umožňuje, nemá bránění přiměřené zástavbě opodstatnění, místní občané se ale brání změnám územního plánu a rozšiřování zastavitelného území. Nová výstavba také naráží na sousedství velmi vytížených silničních komunikací. S tím souvisí znečištění a hluk v lokalitě s nároky na použití většího množství zeleně a vhodné umístění budov k ní, další automobily a vůbec problematická dopravní obslužnost. V bezprostředním okolí stanice metra a autobusového nádraží by řada účastníků uvítala kultivaci tak, aby zmizel duch někdejší betonové rychlovýstavby, zlepšilo se zázemí pro cestující například s možností občerstvení, na prostranství jižně od stanice metra probíhaly kulturní akce a byla zde zachována pobytová louka. Radnice i někteří majitelé pozemků by se také měli lépe starat o údržbu zeleně na svých pozemcích.

Všichni účastníci se shodli, že v Česku vládne neefektivní byrokracie a nikdo si nepřeje zdlouhavá stavební řízení. Z debaty ale vyplynulo jasné odmítnutí navrženého nového stavebního zákona s řešením v podobě centralizace stavebních úřadů a snížení významu stanovisek různých dotčených orgánů. Klíčové je nastavení efektivního procesu vyřízení žádosti s jasnou posloupností jednotlivých kroků a také s nevylučováním veřejnosti.

Videa z akce (Youtube):

Debata při procházce * Debata v restauraci I  * Debata v restauraci II© Zvonečník. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky