Životní prostředí

Doprava

Největší problém životního prostředí Prahy 4 představuje dopravní zátěž, zejména v oblasti Spořilova. Zejména proti nakupení kamionové zátěže podporujeme především urychlení realizace silničního okruhu kolem Prahy - Spořilovu ulehčí stavba 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1.

U cyklodopravy se nejčastěji hovoří o cyklostezkách a cyklotrasách a problematika se tak zúžuje. Neméně důležité je ale zázemí pro ukládání kol (viz výzva Zvonečníku Na vlak na kole), příležitostí pro přepravu kol veřejnou dopravou a sdílení kol.

Odpady

Většinu komunálních odpadů je možné recyklovat. Občané k tomu musejí mít dobré příležitosti (dostupnost kontejnerů pro třídění) a také motivaci (nejlépe finanční a s tříděním podstatně ušetřit). Největší význam má v současnosti řešení využití bioodpadu, který má v komunálním odpadu podíl přes 40% hmotnosti (využití domácí kompostéry, komunální kompostárny či bioplynové stanice). Důležité je také třídit odpady správně - aby např. plasty nekončily v papíru a velký význam zde má kontrola i osvěta.

Energie

Ve městech může být problém využít různé alternativní zdroje energie. Neplatí to ale o střechách, kde je možné umístit fototermické a fotovoltaické panely.

Důležité je ale nejen energii získávat, ale také bránit jejím nežádoucím průnikům ať zdmi, tak okny. Účinné zateplení je velmi žádoucí kombinovat s rekuperací (výměnou energie mezi vzduchem proudícím dovnitř a vně budovy), nebo alespoň vhodným větráním okny (viz enechudoba.cz).

Dešťová voda

K energiím se někdy počítá účet za vodu. Pitná voda pro Prahu pochází především ze zdrojů Želivka a Káraný. Jde o vydatné zdroje, ale rozrůstání metropole a poptávka po vodě v době sucha přinášejí význam šetření. Dešťovka je využitelná na splachování toalet a na praní. Největší potenciál ve městě má ale její využití na závlahy, údržbu komunikací a pro vodní prvky v prostředí města.