Nutrie v Podolí

14.11.2016

Nutrie jsou hlodavci původem z Jižní Ameriky. Ve světě se chovají pro kožešinu a maso. Uniklí jedinci z chovů v teplejších oblastech mohou založit populace, projevovat se jako invazní druh a vytlačují původní přírodu. Větší populace navíc dokáží zcela spást pobřežní a příbřežní vodní vegetaci a rozhrabáváním břehů působí erozivně. Přenášejí také parazity schopné napadat člověka, například hádě střevní.

Nutrie se šíří již po celé délce pražské Vltavy a z Prahy 4 jsou asi nejznámější ty z Podolí. Prosíme v žádném případě je nekrmte!