Revitalizace Interlovu

29.12.2016

Začátkem roku 2016 začala revitalizace Roztylského potoku a suchého poldru Interlov. Roztylský potok měl dosud podobu přímého odvodňovacího kanálu vyztuženého betonovými žlabovkami. Nádrž Interlov byla vybudovaná v roce 1980 jako protipovodňová ochrana na zachycení přívalů kanalizačních vod ze sídlišť Jižní město II. Díky revitalizaci získá atraktivnější podobu i s malým rybníčkem a mokřadními rostlinami.

Více na Lesy Prahy.

Foto Jiří Jakl (prosinec 2016).